Tarieven

Het Erfrechtkantoor werkt op basis van uurtarief. Voor de hoogte van het tarief kan in bepaalde gevallen de spoedeisendheid van de opdracht mede bepalend zijn. Vooraf zal aan u een inschatting van de kosten worden opgegeven. Bij sommige opdrachten kan een vast tarief worden overeengekomen, afhankelijk van de aard van de opdracht. 

Kosten van de Rechtbank of van de Gemeente zullen (indien van toepassing) aan u worden doorberekend. Met een opslag voor kantoorkosten wordt niet gewerkt en zult u dus ook niet als ‘nare verrassing’ op de factuur terugvinden.

Er wordt maandelijks gefactureerd, waarbij een specificatie zal worden meegestuurd van de gewerkte uren. 

Vanzelfsprekend is een eerste kennismaking geheel kosteloos en vrijblijvend.