Procederen

Vaststelling van een geldvordering

Als de kinderen een geldvordering hebben op de langstlevende is het verstandig om deze vordering vast te leggen. Kunnen de kinderen en de langstlevende geen overeenstemming krijgen over de omvang van deze geldvorderingen, dan kan het Erfrechtkantoor namens u de kantonrechter vragen om de omvang vast te stellen. Of is misschien een geldvordering wel vastgelegd, maar is daarbij uitgegaan van een onjuiste berekening? Ook in zo’n geval kan Het Erfrechtkantoor u van dienst zijn.

Onenigheid bij de uitoefening van wilsrechten

In bepaalde gevallen hebben kinderen zogeheten wilsrechten. Door deze wilsrechten kan bijvoorbeeld een woning op naam van de kinderen gezet, maar met behoud van vruchtgebruik voor de langstlevende. Als nadere regelingen bij het vestigen van het vruchtgebruik moeten worden vastgelegd of er is onenigheid bij de overdracht van een goed, dan beslist de kantonrechter.

De executeur

Als er een executeur is benoemd, dan zijn de erfgenamen niet bevoegd zonder medewerking van de executeur over de goederen van de nalatenschap te beschikken. Wanneer de erfgenamen een woning willen verkopen, maar de executeur weigert zijn medewerking, dan kan de kantonrechter gevraagd worden om de erfgenamen te machtigen.  Of maakt de executeur het wel heel bont , dan is misschien ontslag wel een mogelijkheid. Het Erfrechtkantoor informeert u graag over de mogelijkheden en kan zo nodig namens u het verzoek indienen bij de kantonrechter.

De bewindvoerder

Zijn de erfdelen van de (nog jonge) erfgenamen onder bewind gezet, maar zijn de bepalingen van het bewind in de praktijk lastig om na te leven? Het is mogelijk om de kantonrechter te vragen om de bepalingen van het bewind aan te passen. Of is het loon van de bewindvoerder buiten proportie? Ook in zo’n geval kan de kantonrechter een andere beloning toekennen aan de bewindvoerder.

De legitieme portie

Heeft de overledene u onterfd? Wat zijn dan de gevolgen daarvan? Het Erfrechtkantoor informeert u  graag over wat uw rechten en plichten in zo’n geval zijn. Hoe wordt de legitieme portie berekend en wanneer moet het uitgekeerd worden? Mocht de erfgenaam of executeur niet willen overgaan tot uitkering, dan kan het Erfrechtkantoor namens u gaan procederen bij de rechter (tot een vorderingsbedrag van € 25.000, daarboven moet u naar een advocaat).

Onderhandelen met de erfgenamen

Naar de rechter gaan gaat eenmaal vaak gepaard met veel kosten. Veelal hoeft het niet tot procederen te komen. Mogelijk dat men met onderhandelen ook al tot een oplossing kan komen. Door met elkaar in gesprek te blijven en te achterhalen wat de achterliggende motieven zijn (vaak zijn emoties de reden van een conflict) kan een uit de hand gelopen geschil vaak opgelost worden. Het Erfrechtkantoor helpt u graag met deze onderhandelingen. In overleg met u wordt de beste onderhandelingsstrategie gekozen, waarna Het Erfrechtkantoor namens u zal gaan onderhandelen.

Vaststellingsovereenkomst

Is na een onderhandeling een akkoord bereikt? Dan kunnen de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Of wilt u juist een geschil voorkomen? Ook dan kunt u ieders positie en uitgangspunten vast laten leggen in een vaststellingsovereenkomst. Het Erfrechtkantoor is u hierbij graag van dienst.