Bemiddeling


Een erfenis kan soms ook leiden tot ergernis. De spanningen tussen erfgenamen kunnen gedurende de afwikkeling hoog oplopen. Zo komt tussen broers en zussen vaak strijd voor. De relatie broer – zus (of broer – broer of zus –zus) is meestal de langste relatie die een mens kan hebben. Helaas blijkt regelmatig dat een onverwerkte gebeurtenis uit het verleden bij de verdeling van een nalatenschap ‘vereffend’ moet worden. Hierdoor kan de afwikkeling van een nalatenschap bemoeilijkt of zelfs vertraagd worden. Komen de erfgenamen er onderling niet meer uit, dan kan bemiddeling een uitkomst bieden.


Het Erfrechtkantoor kan als onpartijdige bemiddelaar optreden, waarbij de erfgenamen gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing waar ieder vrede mee kan hebben. Met elkaar in gesprek gaan en blijven, kan een hoop narigheid voorkomen.


Wanneer een oplossing is bereikt, kunnen de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Het Erfrechtkantoor is u hiermee graag van dienst.