Advies

Het Erfrechtkantoor adviseert en begeleidt u graag bij juridische kwesties rondom het erfrecht en de Successiewet. Zo adviseert en begeleidt het Erfrechtkantoor u graag met onder meer:

  - De mogelijkheden en de gevolgen van het wel of niet aanvaarden van een nalatenschap

  - De uitleg van een testament en/of codicil

  - De rechten en plichten van een executeur

  - De rechten en plichten van een onterfd kind of langstlevende

  - Het wel of niet laten uitkeren van de erfdelen

  - Het zijn van sparring-partner van een executeur

  - Het geven van een second opinion


 Advies voor juridische professionals

Advocaten en notarissen kunnen in hun werk te maken krijgen met het erfrecht en de Successiewet. Rechtsgebieden welke zeer specifiek van aard zijn. Daar waar deze specifieke kennis niet of onvoldoende aanwezig is of misschien gewoon door tijdgebrek er te weinig aandacht voor is, kan Het Erfrechtkantoor worden ingeschakeld. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

  - Het adviseren rondom (complexe) juridische vraagstukken

  - Het afwikkelen van (complexe) nalatenschappen

  - Het maken van (complexe) aangiften erfbelasting

  - Het inhoudelijk beoordelen van processtukken

  - Het narekenen van een berekening van een legitieme portie

  - Het optreden als adviseur in het contact met de Belastingdienst en voor de rechter

  - Het geven van een second opinion

Vraag gerust naar de mogelijkheden.