Aangifte erfbelasting

Na een overlijden moet veelal binnen acht maanden aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. Er wordt belasting geheven over ieders verkrijging uit de nalatenschap. Of ook daadwerkelijk erfbelasting is verschuldigd, hangt onder meer af van de exacte omvang van de nalatenschap en de hoogte van ieders verkrijging. Het Erfrechtkantoor kan u hierbij van dienst zijn, zodat niet onnodig teveel aan erfbelasting betaald wordt.

Laat de aangifte niet te lang liggen en voorkom zo dat belastingrente moet worden betaald. Mogelijk dat er bovendien nog een gezamenlijke taxatie met de Belastingdienst moet worden aangevraagd of dat er bezwaar moet worden gemaakt tegen de WOZ-waarde.

Heeft u een aanslag ontvangen, maar bent u het er niet mee eens? Ook bij het indienen van bezwaar tegen een opgelegde aanslag erfbelasting kan Het Erfrechtkantoor van betekenis zijn. Indien een Inspecteur van de Belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte, kan Het Erfrechtkantoor de bezwaarprocedure voeren. Met sterke en concrete argumenten van Het Erfrechtkantoor staat u sterker.


TARIEVEN SCHENK- EN ERFBELASTING 2021

Deel belaste verkrijging

Tariefgroep I

(partner en kinderen)

Tariefgroep IA

(kleinkinderen)

Tariefgroep II

(overige verkrijgers)

€ 0 – 128.750

10 %

18 %

30 %

€ 128.751 – hoger

20 %

36 %

40 %


VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING         

Relatie schenker-verkrijger

2020

2021

Ouders - kind

€ 5.515

€ 6.604

Ouders – kind

(18 – 40 jr) eenmalig verhoogde schenking

€ 26.457

€ 26.881

Ouders – kind

(18 – 40 jr.) voor dure studie

€ 55.114

€ 55.996

Ouders – kind (en overige verkrijgers)

(18 – 40 jr.) voor eigen woning

€ 103.643

€ 105.302

Overige verkrijgers

€ 2.208

€ 3.244


VRIJSTELLINGEN ERFBELASTING

Relatie tot overledene

2020

2021

Partner

€ 661.328

€ 671.910

Kinderen met een beperking

€ 62.830

€ 63.836

Overige kinderen en kleinkinderen

€ 20.946

€ 21.282

Ouders

€ 49.603

€ 50.397

Overige verkrijgers

€ 2.208

€ 2.244

.